Leczenie astmy: Combivent 50/20mcg Levosalbutamol Zastosowanie, skutki uboczne i dawkowanie. Cena w aptece internetowej. Leki generyczne bez recepty.

Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie Aerozol

Aerozol rozszerzający oskrzela tylko do inhalacji doustnej

OPIS

COMBIVENT Aerozol do inhalacji jest połączeniem bromku ipratropium (w postaci monohydratu) i siarczanu albuterolu.

Bromek ipratropium jest antycholinergicznym lekiem rozszerzającym oskrzela chemicznie opisanym jako 8-azoniabicyklo[3.2.1]oktan, 3-(3-hydroksy-1-okso-2-fenylopropoksy)-8-metylo8-(1-metyloetylo)-, monohydrat bromku, ( 3-endo, 8-syn)-: syntetyczny czwartorzędowy związek amoniowy chemicznie spokrewniony z atropiną. Bromek ipratropium jest białą lub białawą substancją krystaliczną, dobrze rozpuszczalną w wodzie i metanolu, słabo rozpuszczalną w etanolu i nierozpuszczalną w rozpuszczalnikach lipofilowych, takich jak eter, chloroform i fluorowęglowodory.

Wzór strukturalny to:

Ipratropium bromide Structural Formula Illustration C20H30BrNO3•H2O bromek ipratropium Mol. wag. 430,4

Siarczan Albuterolu, chemicznie znany jako (1,3-benzenodimetanol, α'-[[(1,1dimetyloetylo)amino]metylo]-4-hydroksy, siarczan (2:1)(sól), (±)- jest stosunkowo selektywnym beta2-adrenergiczny lek rozszerzający oskrzela Albuterol jest oficjalną nazwą generyczną w Stanach Zjednoczonych zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia nazwą leku jest salbutamol Siarczan Albuterolu jest krystalicznym proszkiem o barwie od białej do białawej, dobrze rozpuszczalnym w wodzie i słabo rozpuszczalnym w alkoholu, chloroform i eter Wzór strukturalny to:

Albuterol sulfate Structural Formula Illustration (C13H21NO3)2•H2SO4 siarczan albuterolu Mol. wag. 576,7

Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Aerozol do inhalacji zawiera mikrokrystaliczną zawiesinę bromku ipratropium i siarczanu albuterolu w ciśnieniowej jednostce aerozolowej z odmierzaną dawką do doustnego podawania wziewnego. Inhalator 200 ma masę netto 14,7 gramów. Każde uruchomienie odmierza 21 mcg bromku ipratropium i 120 mcg siarczanu albuterolu z zaworu i dostarcza 18 mcg bromku ipratropium i 103 mcg siarczanu albuterolu (co odpowiada 90 mcg zasady albuterolu) z ustnika. Zaróbkami są dichlorodifluorometan, dichlorotetrafluoroetan i trichloromonofluorometan jako propelenty i lecytyna sojowa.

WSKAZANIA

COMBIVENT Aerozol wziewny jest wskazany do stosowania u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) otrzymujących regularnie lek rozszerzający oskrzela w postaci aerozolu, u których nadal występuje skurcz oskrzeli i którzy wymagają drugiego leku rozszerzającego oskrzela.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Dawka aerozolu do inhalacji COMBIVENT® to dwie inhalacje cztery razy dziennie. W razie potrzeby pacjenci mogą wykonywać dodatkowe inhalacje; jednak całkowita liczba inhalacji nie powinna przekraczać 12 w ciągu 24 godzin. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności dodatkowych dawek produktu COMBIVENT w aerozolu do inhalacji przekraczających 12 rozpyleń/24 godziny. Nie badano również bezpieczeństwa i skuteczności dodatkowych dawek ipratropium lub albuterolu oprócz zalecanych dawek Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Inhalacja Aerozol. Zaleca się trzykrotne „rozpylenie testowe” przed pierwszym użyciem oraz w przypadkach, gdy aerozol nie był używany przez ponad 24 godziny. Unikaj spryskiwania oczu.

JAK DOSTARCZONE

COMBIVENT Aerozol do inhalacji jest dostarczany jako inhalator z dozownikiem z białym ustnikiem z przezroczystym, bezbarwnym rękawem i pomarańczową nasadką ochronną. Pojemnik z aerozolem do inhalacji COMBIVENT 20mcg może być używany wyłącznie z ustnikiem aerozolu do inhalacji COMBIVENT 20mcg, a nie z innymi ustnikami. Tego ustnika nie należy stosować z innymi lekami w aerozolu. Każde uruchomienie odmierza 21 mcg bromku ipratropium i 120 mcg siarczanu albuterolu z zaworu i dostarcza 18 mcg bromku ipratropium i 103 mcg siarczanu albuterolu (co odpowiada 90 mcg zasady albuterolu) z ustnika.

Każdy 14,7 gramowy kanister zapewnia wystarczającą ilość leku na 200 dawek ( NDC 0597-001314).

Ostrzeżenie: Kanister należy wyrzucić po użyciu podanej na etykiecie liczby uruchomień. Po tym momencie nie można zapewnić prawidłowej ilości leku przy każdym uruchomieniu, nawet jeśli pojemnik nie jest całkowicie pusty.

Przechowywać w 25°C (77°F); dozwolone wycieczki do 15°-30°C (59°-86°F) [Widzieć Temperatura pokojowa kontrolowana przez USP ]. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed użyciem przechowuj pojemnik w temperaturze pokojowej. Unikaj nadmiernej wilgotności. Energicznie wstrząsnąć pojemnikiem przez co najmniej 10 sekund przed użyciem.

Zapytania medyczne należy kierować na adres: http://us.boehringer-ingelheim.com, (800) 542-6257 lub (800) 459-9906 TTY.

Notatka: Poniższe oświadczenie z wcięciem jest wymagane na mocy ustawy o czystym powietrzu rządu federalnego dla wszystkich produktów zawierających chlorofluorowęglowodory (CFC) lub z nich wytwarzanych:

Ostrzeżenie: Zawiera trichloromonofluorometan (CFC-11), dichlorodifluorometan (CFC-12) i dichlorotetrafluoroetan (CFC-114), substancje, które szkodzą zdrowiu publicznemu i środowisku, niszcząc ozon w górnych warstwach atmosfery.

Powiadomienie podobne do powyższego Ostrzeżenie został umieszczony w informacjach dla pacjenta tego produktu zgodnie z przepisami Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Ostrzeżenie dla pacjenta mówi, że powinien skonsultować się ze swoim lekarzem, jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące alternatyw.

Zawartość pod ciśnieniem: Nie przebijaj. Nie używać ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. Ekspozycja na temperatury powyżej 120°F może spowodować pęknięcie. Nigdy nie wrzucaj inhalatora do ognia lub spalarni.

Dystrybutor: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Ridgefield, CT 06877 USA. Bromek ipratropium na licencji: Boehringer Ingelheim International GmbH. Poprawiono: sierpień 2012

SKUTKI UBOCZNE

Informacje o działaniach niepożądanych produktu Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Aerozol wziewny pochodzą z dwóch 12-tygodniowych kontrolowanych badań klinicznych (N=358 dla aerozolu do inhalacji COMBIVENT), jak przedstawiono w Tabeli 1.

Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane u mniej niż dwóch procent pacjentów w grupie leczonej COMBIVENT w aerozolu do inhalacji obejmują obrzęk, zmęczenie, nadciśnienie, zawroty głowy, nerwowość, parestezje, drżenie, dysfonię, bezsenność, biegunkę, suchość w ustach, niestrawność, wymioty, arytmię, kołatanie serca, tachykardia, bóle stawów, dusznica bolesna, zwiększona ilość plwociny, zaburzenia smaku i infekcja/dyzuria dróg moczowych.

Po zastosowaniu Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) zgłaszano reakcje typu alergicznego, takie jak reakcje skórne, w tym wysypka, świąd i pokrzywka (w tym pokrzywka olbrzymia), obrzęk naczynioruchowy, w tym języka, ust i twarzy, skurcz krtani i reakcja anafilaktyczna , z pozytywnym ponownym wyzwaniem w niektórych przypadkach. Wielu z tych pacjentów miało w wywiadzie alergie na inne leki i/lub pokarmy, w tym soję (patrz PRZECIWWSKAZANIA ).

Doświadczenie pomarketingowe

5-letnim badaniu kontrolowanym placebo, hospitalizacje z powodu częstoskurczu nadkomorowego i (lub) migotania przedsionków wystąpiły z częstością 0,5% u pacjentów z POChP otrzymujących Atrovent® (bromek ipratropium) wziewny aerozol CFC.

Dodatkowe działania niepożądane zidentyfikowane na podstawie opublikowanej literatury i (lub) obserwacji po wprowadzeniu do obrotu produktów zawierających bromek ipratropium (pojedynczo lub w połączeniu z albuterolem) obejmują: nadwrażliwość, obrzęk gardła, obrzęk ust, zatrzymanie moczu, rozszerzenie źrenic, skurcz oskrzeli ( w tym paradoksalny skurcz oskrzeli), przypadki wytrącania lub nasilenia jaskry z wąskim kątem przesączania, jaskry, podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, ostrego bólu oka, efektu halo, niewyraźnego widzenia, zaburzeń akomodacji, podrażnienia oka, obrzęku rogówki, przekrwienia spojówek, przekrwienia błony śluzowej nosa, wysuszenia wydzieliny owrzodzenia błony śluzowej, zapalenie jamy ustnej, podrażnienie aerozolem, podrażnienie gardła, suchość w gardle, świszczący oddech, nasilenie objawów POChP, chrypka, kołatanie serca, zgaga, senność, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego, trudności z koordynacją, uderzenia gorąca, łysienie, niedociśnienie, obrzęki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności, wymioty), zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, zaparcia, hipokaliemia, zaburzenia psychiczne, nadmierna potliwość, skurcze mięśni, osłabienie mięśni, bóle mięśni, osłabienie, niedokrwienie mięśnia sercowego, obniżone ciśnienie rozkurczowe krwi i podwyższone ciśnienie skurczowe.

Przy stosowaniu produktów zawierających albuterol zgłaszano kwasicę metaboliczną.

INTERAKCJE Z LEKAMI

COMBIVENT Aerozol do inhalacji był stosowany jednocześnie z innymi lekami, w tym sympatykomimetycznymi lekami rozszerzającymi oskrzela, metyloksantynami oraz doustnymi i wziewnymi steroidami, powszechnie stosowanymi w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Z wyjątkiem albuterolu, nie ma formalnych badań w pełni oceniających oddziaływanie interakcji produktu COMBIVENT w aerozolu do inhalacji z tymi lekami pod względem bezpieczeństwa i skuteczności.

Środki antycholinergiczne

Istnieje możliwość addytywnej interakcji z jednocześnie stosowanymi lekami antycholinergicznymi. Dlatego należy unikać jednoczesnego podawania produktu COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji z innymi lekami zawierającymi leki antycholinergiczne.

Środki beta-adrenergiczne

Zaleca się ostrożność przy jednoczesnym podawaniu produktu COMBIVENT w aerozolu do inhalacji i innych środków sympatykomimetycznych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych działań sercowo-naczyniowych.

Środki blokujące receptory beta i albuterol hamują wzajemne oddziaływanie. Leki blokujące receptory beta należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadreaktywnością dróg oddechowych.

Diuretyki

Zmiany w zapisie EKG i (lub) hipokaliemia, które mogą wynikać z podawania leków moczopędnych nie oszczędzających potasu (takich jak diuretyki pętlowe lub tiazydowe), mogą być poważnie nasilone przez beta-agonistów, zwłaszcza po przekroczeniu zalecanej dawki beta-agonisty. Chociaż kliniczne znaczenie tych działań nie jest znane, zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego podawania leków zawierających beta-agonistów, takich jak COMBIVENT w aerozolu do inhalacji, z lekami moczopędnymi nie oszczędzającymi potasu. Rozważ monitorowanie poziomu potasu.

Inhibitory monoaminooksydazy lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

COMBIVENT Inhalacja Aerozol należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom leczonym inhibitorami monoaminooksydazy lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub w ciągu dwóch tygodni po odstawieniu takich leków, ponieważ działanie albuterolu na układ sercowo-naczyniowy może być nasilone. Rozważ alternatywną terapię u pacjentów przyjmujących MAO lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

OSTRZEŻENIA

 • Paradoksalny skurcz oskrzeli: COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji może wywołać paradoksalny skurcz oskrzeli, który może zagrażać życiu. W takim przypadku należy natychmiast odstawić preparat i zastosować alternatywne leczenie. Należy zauważyć, że paradoksalny skurcz oskrzeli, związany z preparatami wziewnymi, często występuje przy pierwszym użyciu nowego pojemnika.
 • Wpływ na układ sercowo-naczyniowy: Siarczan albuterolu zawarty w produkcie COMBIVENT Inhalation Aerosol, podobnie jak inni agoniści receptorów beta-adrenergicznych, może wywoływać klinicznie istotne działanie sercowo-naczyniowe u niektórych pacjentów, mierzone za pomocą częstości tętna, ciśnienia krwi i/lub objawów. W przypadku wystąpienia tych objawów wskazane może być odstawienie leku. Istnieją dowody z danych po wprowadzeniu do obrotu i opublikowanej literatury na temat rzadkich przypadków niedokrwienia mięśnia sercowego związanego z albuterolem. Ponadto doniesiono, że leki beta-adrenergiczne powodują zmiany w elektrokardiogramie (EKG), takie jak spłaszczenie załamka T, wydłużenie odstępu QTc i obniżenie odcinka ST. Dlatego też COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, zwłaszcza z niewydolnością wieńcową, zaburzeniami rytmu serca i nadciśnieniem.
 • Nie należy przekraczać zalecanej dawki: Zgony odnotowano w związku z nadmiernym stosowaniem wziewnych leków sympatykomimetycznych u pacjentów z astmą. Dokładna przyczyna zgonu jest nieznana, ale podejrzewa się zatrzymanie akcji serca w następstwie nieoczekiwanego rozwoju ostrego ostrego przełomu astmatycznego i następującej po nim hipoksji.
 • Natychmiastowe reakcje nadwrażliwości: Po podaniu bromku ipratropium lub siarczanu albuterolu mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, co objawia się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym, wysypką, skurczem oskrzeli, anafilaksją i obrzękiem jamy ustnej i gardła. W przypadku wystąpienia takiej reakcji należy natychmiast przerwać leczenie produktem COMBIVENT w aerozolu do inhalacji i rozważyć alternatywne leczenie.
 • Warunki przechowywania: Zawartość Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Aerozol do inhalacji znajduje się pod ciśnieniem. Nie przebijaj. Nie używać ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. Ekspozycja na temperatury powyżej 120°F może spowodować pęknięcie. Nigdy nie wrzucaj pojemnika do ognia lub spalarni. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
 • ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  Ogólny

 • Efekty obserwowane w przypadku leków antycholinergicznych: COMBIVENT Aerozol do inhalacji zawiera bromek ipratropium i dlatego należy go stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, przerostem gruczołu krokowego lub niedrożnością szyi pęcherza moczowego.
 • Efekty obserwowane w przypadku leków sympatykomimetycznych: Preparaty zawierające aminy sympatykomimetyczne, takie jak siarczan albuterolu, należy stosować ostrożnie u pacjentów z drgawkami, nadczynnością tarczycy lub cukrzycą oraz u pacjentów, którzy wyjątkowo reagują na aminy sympatykomimetyczne. Leki beta-adrenergiczne mogą również wywoływać u niektórych pacjentów znaczną hipokaliemię (prawdopodobnie poprzez przeciek wewnątrzkomórkowy), co może powodować niepożądane skutki sercowo-naczyniowe. Spadek stężenia potasu w surowicy jest zwykle przemijający, niewymagający suplementacji.
 • Stosowanie w chorobach wątroby lub nerek: COMBIVENT Aerozol wziewny nie był badany u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Należy go stosować ostrożnie w tych populacjach pacjentów.
 • Informacje dla pacjentów

  Należy ostrzec pacjentów, aby unikali rozpylania aerozolu do oczu i pouczyć, że może to spowodować wystąpienie lub pogorszenie jaskry z wąskim kątem, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, ostry ból lub dyskomfort w oku, przejściowe niewyraźne widzenie, aureole widzenia lub zabarwienie obrazy w połączeniu z czerwonymi oczami spowodowanymi przekrwieniem spojówki i rogówki. Pacjentów należy również pouczyć, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek kombinacji tych objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

  Działanie aerozolu do inhalacji COMBIVENT 20mcg powinno trwać od 4 do 5 godzin lub dłużej. COMBIVENT Aerozol do inhalacji nie powinien być stosowany częściej niż jest to zalecane. Nie należy zwiększać dawki ani częstotliwości stosowania aerozolu do inhalacji COMBIVENT bez konsultacji z lekarzem. Jeśli okaże się, że leczenie za pomocą COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji staje się mniej skuteczne w łagodzeniu objawów, objawy nasilą się i/lub konieczne jest stosowanie produktu częściej niż zwykle, należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas przyjmowania leku COMBIVENT aerozol do inhalacji inne leki wziewne należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, skontaktuj się z lekarzem w sprawie stosowania aerozolu do inhalacji COMBIVENT. Właściwe stosowanie Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie Aerozol obejmuje zrozumienie sposobu jego podawania (patrz Instrukcja użytkowania dla pacjenta ).

  Ponieważ podczas stosowania produktu COMBIVENT 20mcg mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie, pacjentów należy ostrzec przed wykonywaniem czynności wymagających równowagi i ostrości wzroku, takich jak prowadzenie samochodu lub obsługa urządzeń lub maszyn.

  Karcynogeneza, mutageneza, upośledzenie płodności

  Bromek ipratropium

  Dwuletnie badania rakotwórczości po podaniu doustnym na szczurach i myszach nie wykazały działania rakotwórczego przy dawkach do 6 mg/kg. Dawka ta u szczurów i myszy odpowiada w przybliżeniu 230 i 110-krotności maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej bromku ipratropium u dorosłych, odpowiednio, w mg/m². Wyniki różnych badań mutagenności (test Amesa, test śmiertelności dominującej myszy, test mikrojądrowy myszy i aberracja chromosomowa szpiku kostnego u chomików chińskich) były negatywne.

  Podawanie bromku ipratropium nie miało wpływu na płodność samców i samic szczurów po podaniu doustnym dawek do 50 mg/kg (około 1900-krotność maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych wyrażona w mg/m²). W dawce doustnej 500 mg/kg (około 19 000 razy większa od maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m2) bromek ipratropium powodował zmniejszenie częstości poczęć.

  Albuterol

  Podobnie jak inne środki w swojej klasie, albuterol powodował istotny, zależny od dawki wzrost częstości występowania łagodnych mięśniaków gładkokomórkowych mezowarium w 2-letnim badaniu na szczurach w dawkach dietetycznych 2, 10 i 50 mg/kg (około 15, 65 i 330-krotność maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²). W innym badaniu efekt ten był blokowany przez jednoczesne podawanie propranololu. Znaczenie tych wyników dla ludzi nie jest znane. 18-miesięczne badanie na myszach przy dawkach dietetycznych do 500 mg/kg (około 1600-krotność maksymalnej zalecanej dziennej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²) oraz 99-tygodniowe badanie na chomikach przy dawkach doustnych do 50 mg /kg (około 220-krotność maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u osób dorosłych w mg/m²) nie wykazała rakotwórczości. Badania z albuterolem nie wykazały dowodów na mutagenezę.

  Badania rozrodczości na szczurach z siarczanem albuterolu nie ujawniły dowodów na upośledzenie płodności.

  Ciąża

  COMBIVENT Aerozol do inhalacji

  Działanie teratogenne: Ciąża Kategoria C

  Brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wziewny aerozol, bromek ipratropium lub siarczan albuterolu u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań reprodukcji zwierząt z produktem COMBIVENT w aerozolu do inhalacji. Wykazano jednak, że siarczan albuterolu ma działanie teratogenne u myszy i królików. COMBIVENT Aerozol do inhalacji należy stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści uzasadniają potencjalne ryzyko dla płodu.

  Bromek ipratropium

  Efekty teratogenne

  Badania dotyczące reprodukcji drogą pokarmową przeprowadzono przy dawkach 10 mg/kg u myszy, 1000 mg/kg u szczurów i 125 mg/kg u królików. Dawki te odpowiadają odpowiednio około 190, 38 000 i 9400-krotności maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m². Badania reprodukcji wziewnej przeprowadzono na szczurach i królikach przy dawkach 1,5 i 1,8 mg/kg (około 55 i 140-krotność maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m2). Badania te nie wykazały działania teratogennego w wyniku stosowania bromku ipratropium. Przy dawkach doustnych 90 mg/kg i większych u szczurów (około 3400-krotność maksymalnej zalecanej dobowej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m2) obserwowano embriotoksyczność w postaci zwiększonej resorpcji. Efekt ten nie jest uważany za istotny w przypadku stosowania u ludzi ze względu na duże dawki, przy których był obserwowany, oraz różnicę w drodze podawania.

  Albuterol

  Efekty teratogenne

  Wykazano, że Albuterol ma działanie teratogenne u myszy i królików. Badanie reprodukcji u myszy CD-1, którym podano podskórnie albuterol (0,025, 0,25 i 2,5 mg/kg) wykazało tworzenie się rozszczepu podniebienia u 5 ze 111 (4,5%) płodów w dawce 0,25 mg/kg (co odpowiada maksymalnej zalecanej dziennej dawce wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²) i u 10 ze 108 (9,3%) płodów w dawce 2,5 mg/kg (około 8-krotność maksymalnej zalecanej dawki dobowej w inhalacji u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²). Żadnego nie zaobserwowano przy 0,025 mg/kg (mniej niż maksymalna zalecana dobowa dawka wziewna u dorosłych). Rozszczep podniebienia wystąpił również u 22 z 72 (30,5%) płodów leczonych 2,5 mg/kg izoproterenolu (kontrola pozytywna). Badanie reprodukcji z albuterolem podawanym doustnie na królikach Stride Dutch wykazało cranioschisis u 7 z 19 (37%) płodów przy dawce 50 mg/kg (około 660-krotność maksymalnej zalecanej dziennej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m2).

  Praca i dostawa

  Ze względu na możliwość wpływu beta-agonistów na kurczliwość macicy, stosowanie preparatu Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) w aerozolu do inhalacji w leczeniu POChP podczas porodu należy ograniczyć do tych pacjentek, u których korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko.

  Matki karmiące

  Nie wiadomo, czy składniki produktu COMBIVENT w aerozolu do inhalacji przenikają do mleka ludzkiego.

  Bromek ipratropium

  Ponieważ kationy czwartorzędowe nierozpuszczalne w tłuszczach przenikają do mleka matki, należy zachować ostrożność przy podawaniu matce karmiącej piersią aerozol do inhalacji COMBIVENT.

  Albuterol

  Ze względu na potencjał rakotwórczy wykazany dla albuterolu w badaniach na zwierzętach, należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy przerwać stosowanie leku, biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki.

  Zastosowanie pediatryczne

  Bezpieczeństwo i skuteczność w populacji pediatrycznej nie zostały ustalone.

  PRZEDAWKOWAĆ

  Oczekuje się, że skutki przedawkowania będą związane głównie z siarczanem albuterolu. Ostre przedawkowanie bromku ipratropiowego drogą inhalacji jest mało prawdopodobne, ponieważ bromek ipratropium nie jest dobrze wchłaniany ogólnoustrojowo po podaniu w aerozolu lub doustnym. Mediana doustnej dawki śmiertelnej bromku ipratropium była większa niż 1001 mg/kg u myszy (około 19 000 razy większa niż maksymalna zalecana dobowa dawka wziewna u dorosłych w przeliczeniu na mg/m2); 1663 mg/kg u szczurów (około 62 000 razy większa niż maksymalna zalecana dobowa dawka wziewna u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²); oraz 400 mg/kg u psów (około 50 000 razy większa od maksymalnej zalecanej dziennej dawki wziewnej u dorosłych, w przeliczeniu na mg/m²). Podczas gdy doustna mediana śmiertelnej dawki siarczanu albuterolu u myszy i szczurów była większa niż 2000 mg/kg (odpowiednio około 6600 i 13 000 razy większa od maksymalnej zalecanej dziennej dawki wziewnej u dorosłych w przeliczeniu na mg/m²), mediana wziewna śmiertelna dawka nie można było ustalić. Objawy przedawkowania albuterolu mogą obejmować ból dławicowy, nadciśnienie, hipokaliemię, tachykardię z częstością do 200 uderzeń na minutę, kwasicę metaboliczną i nasilenie działań farmakologicznych wymienionych w DZIAŁANIACH NIEPOŻĄDANYCH. Podobnie jak w przypadku wszystkich leków sympatykomimetycznych w aerozolu, zatrzymanie akcji serca, a nawet śmierć mogą być związane z nadużyciem. Dializa nie jest odpowiednią metodą leczenia przedawkowania albuterolu w postaci aerozolu do inhalacji; wskazane może być rozsądne stosowanie beta-blokerów receptorów beta-adrenergicznych, takich jak winian metoprololu.

  PRZECIWWSKAZANIA

  COMBIVENT Aerozol do inhalacji jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na lecytynę sojową w wywiadzie lub pokrewne produkty spożywcze, takie jak soja i orzeszki ziemne. COMBIVENT Aerozol do inhalacji jest również przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na inne składniki produktu leczniczego lub na atropinę lub jej pochodne.

  FARMAKOLOGIA KLINICZNA

  COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji jest połączeniem antycholinergicznego leku rozszerzającego oskrzela, bromku ipratropium oraz beta2-adrenergicznego leku rozszerzającego oskrzela, siarczanu albuterolu.

  Mechanizm akcji

  Bromek ipratropium

  Bromek ipratropium jest środkiem antycholinergicznym (parasympatykolitycznym), który na podstawie badań na zwierzętach wydaje się hamować odruchy nerwu błędnego poprzez antagonizowanie działania acetylocholiny, przekaźnika uwalnianego w połączeniach nerwowo-mięśniowych w płucach. Antycholinergiczne zapobiegają wzrostowi wewnątrzkomórkowego stężenia Ca++, które jest spowodowane oddziaływaniem acetylocholiny z receptorami muskarynowymi na mięśniach gładkich oskrzeli.

  Siarczan Albuterolu

  Badania in vitro i badania farmakologiczne in vivo wykazały, że albuterol ma preferencyjny wpływ na receptory beta2-adrenergiczne w porównaniu z izoproterenolem. Chociaż wiadomo, że receptory beta2-adrenergiczne są dominującymi receptorami na mięśniach gładkich oskrzeli, ostatnie dane wskazują, że istnieje populacja receptorów beta2-adrenergicznych w ludzkim sercu, która obejmuje od 10% do 50% receptorów beta-adrenergicznych serca. Dokładna funkcja tych receptorów nie została jednak jeszcze ustalona (zob OSTRZEŻENIA ).

  Aktywacja receptorów beta2-adrenergicznych na mięśniach gładkich dróg oddechowych prowadzi do aktywacji cyklazy adenylylowej i wzrostu wewnątrzkomórkowego stężenia cyklicznego 3',5'-adenozynomonofosforanu (cykliczny AMP). Ten wzrost cyklicznego AMP prowadzi do aktywacji kinazy białkowej A, która hamuje fosforylację miozyny i obniża wewnątrzkomórkowe stężenie jonowego wapnia, powodując relaksację. Albuterol rozluźnia mięśnie gładkie wszystkich dróg oddechowych, od tchawicy do końcowych oskrzelików. Albuterol działa jako funkcjonalny antagonista rozluźniający drogi oddechowe niezależnie od zaangażowanego spazmogenu, chroniąc w ten sposób przed wszystkimi wyzwaniami związanymi ze zwężeniem oskrzeli. Zwiększone stężenia cyklicznego AMP są również związane z hamowaniem uwalniania mediatorów z komórek tucznych w drogach oddechowych.

  większości badań klinicznych wykazano, że albuterol wywiera silniejszy efekt rozluźnienia mięśni gładkich oskrzeli niż izoproterenol w porównywalnych dawkach, przy jednoczesnym mniejszym oddziaływaniu na układ sercowo-naczyniowy. Jednak wszystkie leki beta-adrenergiczne, w tym siarczan albuterolu, mogą wywoływać u niektórych pacjentów znaczące działanie sercowo-naczyniowe (patrz ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ).

  COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji

  Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wziewny aerozol ma zmaksymalizować odpowiedź na leczenie u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) poprzez zmniejszenie skurczu oskrzeli dzięki dwóm wyraźnie różnym mechanizmom: antycholinergicznemu (parasympatolityczne) i sympatykomimetyczne. Jednoczesne podawanie zarówno leku przeciwcholinergicznego (bromek ipratropium), jak i beta2-sympatykomimetyka (siarczan albuterolu) ma przynieść korzyści pacjentowi poprzez wywołanie silniejszego działania rozszerzającego oskrzela niż gdy oba leki są stosowane samodzielnie w zalecanej dawce.

  Farmakokinetyka

  Bromek ipratropium

  Jak wykazały badania wydalania z kałem, duża część podanej dawki jest połykana. Bromek ipratropium jest aminą czwartorzędową. Nie jest łatwo wchłaniany do krążenia ogólnoustrojowego ani z powierzchni płuc, ani z przewodu pokarmowego, co potwierdzają badania poziomu krwi i wydalania przez nerki. Poziomy bromku ipratropium w osoczu były poniżej granicy czułości testu wynoszącej 100 pg/ml.

  Okres półtrwania eliminacji wynosi około 2 godziny po inhalacji lub podaniu dożylnym. Bromek ipratropium wiąże się w minimalnym stopniu (0 do 9% in vitro) z albuminą osocza i kwaśną glikoproteiną α1. Jest częściowo metabolizowany do nieaktywnych produktów hydrolizy estrów. Po podaniu dożylnym około połowa dawki jest wydalana w postaci niezmienionej z moczem. Badania autoradiograficzne na szczurach wykazały, że bromek ipratropium nie przenika przez barierę krew-mózg.

  Siarczan Albuterolu

  Albuterol działa dłużej niż izoproterenol u większości pacjentów, ponieważ nie jest substratem dla procesów wychwytu katecholamin w komórce ani metabolizmu przez O-metylotransferazę katecholo. Zamiast tego lek jest metabolizowany w sposób koniugacyjny do 4'-O-siarczanu albuterolu.

  W badaniu farmakokinetycznym z udziałem 12 zdrowych ochotników płci męskiej przy dwóch inhalacjach siarczanu albuterolu, dawce 103 µg/inhalacji przez ustnik, maksymalne stężenie albuterolu w osoczu w zakresie od 419 do 802 pg/ml (średnio 599 ± 122 pg/ml) uzyskano w ciągu trzech godzin po podaniu. Po podaniu pojedynczej dawki 30,8 ± 10,2% szacowanej dawki przez ustnik zostało wydalone w postaci niezmienionej z moczem dobowym. Ponieważ siarczan albuterolu jest szybko i całkowicie wchłaniany, w badaniu tym nie można było rozróżnić wchłaniania z płuc i przewodu pokarmowego.

  Farmakokinetykę dożylną albuterolu badano w porównywalnej grupie 16 zdrowych ochotników płci męskiej; średni końcowy okres półtrwania po 30-minutowej infuzji 1,5 mg wynosił 3,9 godziny ze średnim klirensem 439 ml/min/1,73 m².

  Badania albuterolu po podaniu dożylnym na szczurach wykazały, że albuterol przekraczał barierę krew-mózg i osiągał stężenia w mózgu wynoszące około 5% stężeń w osoczu. W strukturach poza barierą krew-mózg (szyszynka i przysadka mózgowa) lek osiągnął stężenia ponad 100 razy większe niż w całym mózgu.

  Badania na ciężarnych szczurach z trytowanym albuterolem wykazały, że około 10% krążącego leku matki zostało przeniesione do płodu. Dyspozycja w płucach płodu była porównywalna z płucami matki, ale dyspozycja wątroby płodu wynosiła 1% stężenia wątroby matki.

  Badania na zwierzętach laboratoryjnych (świnki miniaturowe, gryzonie i psy) wykazały występowanie arytmii serca i nagłej śmierci (z histologicznymi dowodami martwicy mięśnia sercowego) w przypadku jednoczesnego podawania beta-agonistów i metyloksantyn. Znaczenie tych odkryć w przypadku zastosowania u ludzi jest nieznane.

  COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji

  W krzyżowym badaniu farmakokinetycznym z udziałem 12 zdrowych ochotników płci męskiej porównującym schemat wchłaniania i wydalania dwóch inhalacji Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie aerozol do dwóch aktywnych składników oddzielnie, jednoczesne podawanie bromku ipratropium i siarczanu albuterolu z jednego pojemnik nie zmienił znacząco wchłaniania ogólnoustrojowego żadnego ze składników.

  Stężenia bromku ipratropium pozostawały poniżej wykrywalnych granic (

  Specjalne populacje

  Farmakokinetyka Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie Aerozol lub bromek ipratropium nie były badane u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lub u osób w podeszłym wieku (patrz ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ).

  Interakcje między lekami

  Nie przeprowadzono specjalnych badań farmakokinetycznych w celu oceny potencjalnych interakcji lekowych.

  Farmakodynamika

  Bromek ipratropium

  Rozszerzenie oskrzeli po inhalacji bromku ipratropium jest przede wszystkim efektem miejscowym, specyficznym dla miejsca, a nie ogólnoustrojowym.

  Kontrolowane badania kliniczne wykazały, że bromek ipratropium nie zmienia ani klirensu śluzowo-rzęskowego, ani objętości ani lepkości wydzieliny oddechowej. W badaniach bez kontroli dodatniej bromek ipratropium nie zmieniał wielkości źrenic, akomodacji ani ostrości wzroku (patrz DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ).

  Badania wentylacji/perfuzji nie wykazały klinicznie istotnego wpływu na wymianę gazową w płucach lub ciśnienie tętnicze tlenu. W zalecanych dawkach bromek ipratropium nie powoduje klinicznie istotnych zmian w częstości tętna ani ciśnieniu krwi.

  Badania kliniczne

  W dwóch 12-tygodniowych randomizowanych, podwójnie zaślepionych, aktywnie kontrolowanych badaniach klinicznych 1067 pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) oceniano pod kątem skuteczności rozszerzającej oskrzela produktu COMBIVENT 20mcg w aerozolu do inhalacji (358 pacjentów) w porównaniu do jego składników, bromku ipratropium. (362 pacjentów) i siarczan albuterolu (347 pacjentów).

  Seryjne pomiary FEV1 (pokazane poniżej jako zmiana procentowa w stosunku do stanu wyjściowego w dniu badania) wykazały, że produkt COMBIVENT Inhalation Aerosol powodował znacznie większą poprawę czynności płuc niż bromek ipratropium lub siarczan albuterolu podawane oddzielnie. Mediana czasu do wystąpienia 15% wzrostu FEV1 wynosiła 15 minut, a mediana czasu do osiągnięcia szczytowego FEV1 wynosiła 1 godzinę w przypadku preparatu COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji i jego składników. Mediana czasu trwania działania mierzona za pomocą FEV1 wynosiła od 4 do 5 godzin w przypadku produktu COMBIVENT w aerozolu do inhalacji w porównaniu z 4 godzinami w przypadku bromku ipratropium i 3 godzinami w przypadku siarczanu albuterolu.

  Procentowa zmiana skorygowanej średniej FEV1 od wartości początkowej w dniu badania — analiza punktu końcowego ocenianego zbioru danych Percent Change in Adjusted Meana FEV1 from Test-Day Baseline - Endpoint Analysis of the Evaluable Data Set - Illustration

  Badania te wykazały, że każdy składnik preparatu Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Aerozol do inhalacji przyczynił się do poprawy funkcji płuc wywołanej przez połączenie, zwłaszcza w ciągu pierwszych 4 do 5 godzin po podaniu, oraz że aerozol do inhalacji COMBIVENT był znacznie bardziej skuteczny niż bromek ipratropium lub siarczan albuterolu podawany samodzielnie.

  W 2 12-tygodniowych kontrolowanych badaniach produkt COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji nie spowodował żadnych zmian drugorzędowych parametrów skuteczności, w tym oceny objawów, ogólnej oceny lekarza i porannego PEFR, z których wszystkie były monitorowane przez cały okres badania.

  INFORMACJA O PACJENCIE

  Instrukcja użytkowania dla pacjenta

  Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie Aerozol

  Przeczytaj uważnie pełne instrukcje przed użyciem

  Lek COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawki ani częstotliwości stosowania leku COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji bez konsultacji z lekarzem. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli masz pytania dotyczące swojego stanu zdrowia lub leczenia.

  Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. COMBIVENT 50 mg aerozol do inhalacji i niektóre inne leki mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Nie należy stosować innych leków wziewnych z COMBIVENT 20mcg aerozol do inhalacji, chyba że zaleci to lekarz.

  1. Włóż metalowy pojemnik do przezroczystego końca ustnika (patrz Rysunek 1). Upewnij się, że pojemnik jest całkowicie i mocno włożony do ustnika. Pojemnik z aerozolem do inhalacji COMBIVENT może być używany wyłącznie z ustnikiem aerozolu do inhalacji COMBIVENT. Tego ustnika nie należy stosować z innymi lekami wziewnymi.

  Rysunek 1 COMBIVENT Inhalation Aerosol canister and mouthpiece - Illustration

  2. Zdejmij pomarańczową nasadkę ochronną. Jeśli nasadka nie znajduje się na ustniku, przed użyciem upewnij się, że nic nie znajduje się w ustniku. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed użyciem pojemnik powinien mieć temperaturę pokojową.

  3. Wstrząsnąć i przetestować spray. Wykonaj tę czynność przed pierwszym użyciem oraz zawsze, gdy aerozol nie był używany przez ponad 24 godziny; w przeciwnym razie przejdź bezpośrednio do kroku 4.

  Po energicznym potrząsaniu pojemnikiem przez co najmniej 10 sekund (patrz krok 4, aby uzyskać instrukcje dotyczące potrząsania), „rozpyl próbny” w powietrze 3 razy. Unikaj rozpylania w oczach.

  4. Energicznie potrząsaj pojemnikiem przez co najmniej 10 sekund. Trzymaj kanister, jak pokazano na rysunku 2.

  WAŻNE: Energiczne wstrząsanie przez co najmniej 10 sekund przed każdym rozpyleniem jest bardzo ważne dla prawidłowego działania produktu.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, wykonaj kroki 5 i 6 w ciągu 30 sekund od potrząsania pojemnikiem.

  Rysunek 2 Hold canister as illustrated - Illustration

  5. Zrób głęboki wydech (wydech) przez usta. Trzymając pojemnik pionowo, jak pokazano na rysunku 3, między kciukiem a palcem (palcami), włóż ustnik do ust i zamknij usta. Trzymaj oczy zamknięte, aby lek nie dostał się do oczu. Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Wdychanie Aerozol może powodować nieostre widzenie, jaskrę z wąskim kątem przesączania lub pogorszenie tego stanu lub ból oka, jeśli lek zostanie rozpylony do oczu.

  Rysunek 3 Put the mouthpiece in your mouth - Illustration

  6. Wykonać powolny wdech (wdech) przez usta, jednocześnie rozpylając produkt do ust.

  Aby rozpylić produkt, mocno dociśnij pojemnik do ustnika, jak pokazano na rysunku 4. Głęboko oddychaj.

  Rysunek 4 Firmly press once on the canister - Illustration

  7. Wstrzymaj oddech na 10 sekund, wyjmij ustnik z ust i wydychaj powoli, jak na rycinie 5.

  Rysunek 5 Breathe out slowly - Illustration

  8. Odczekać około 2 minuty, ponownie energicznie wstrząsnąć inhalatorem przez co najmniej 10 sekund (jak opisano w kroku 4) i powtórzyć kroki od 5 do 7.

  9. Po użyciu załóż pomarańczową nasadkę ochronną.

  10. Utrzymuj ustnik w czystości. Umyć gorącą wodą. Jeśli używasz mydła, spłucz dokładnie czystą wodą. Dokładnie wysusz przed użyciem. Po wyschnięciu założyć nasadkę na ustnik, gdy nie używasz leku.

  11. Śledź liczbę użytych rozpyleń i wyrzuć po 200 rozpyleniach. Nawet jeśli pojemnik nie jest pusty, nie można być pewnym ilości leku w każdym rozpyleniu po 200 rozpyleniach.

  12. Jeśli przepisana dawka nie przyniesie ulgi lub objawy związane z oddychaniem się pogorszą, natychmiast wezwij pomoc medyczną.

  Notatka: Poniższe oświadczenie z wcięciem jest wymagane na mocy ustawy o czystym powietrzu rządu federalnego dla wszystkich produktów zawierających chlorofluorowęglowodory (CFC) lub z nich wytwarzanych:

  Ten produkt zawiera trichloromonofluorometan (CFC-11), dichlorodifluorometan (CFC-12) i dichlorotetrafluoroetan (CFC-114), substancje szkodliwe dla środowiska poprzez niszczenie ozonu w górnej warstwie atmosfery.

  Zawartość Combivent® (bromek ipratropium i siarczan albuterolu) Aerozol do inhalacji znajduje się pod ciśnieniem. Nie przebijaj kanistra. Nie używać ani nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. Ekspozycja na temperatury powyżej 120°F może spowodować pęknięcie. Nigdy nie wrzucaj pojemnika do ognia lub spalarni.

  Przechowywać aerozol do inhalacji COMBIVENT w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Unikaj rozpylania w oczach.

  Zapytania medyczne należy kierować na adres: http://us.boehringer-ingelheim.com, (800) 542-6257 lub (800) 459-9906 TTY.

  Przechowywać w 25°C (77°F); dozwolone wycieczki do 15°-30°C (59°-86°F) [Widzieć Temperatura pokojowa kontrolowana przez USP ]. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed użyciem przechowuj pojemnik w temperaturze pokojowej. Unikaj nadmiernej wilgotności.